måndag, juni 01, 2009

Beordrad övertid!

VAD FÅR MAN LÄSA? Ännu en grejj som arbetsgivare kan utnyttja ur sin position och som nackdel för arbetstagaren: UR HÄLSORISK oacceptabelt. Att det finns folk som vill arbeta övertid är jag också fullt medveten om, men också förståelsen för att det är av olika skäl och detta skall de kunna göra om möjligheten finnes. VILKA SKÄL FINNS DÅ? ¤Av rädsla för vad arbetsgivaren kan tycka och göra (detta skäl är oacceptabelt) ¤För att man behöver pengar ¤Av sociala skäl ¤ANNAT VART HAMNAR MAN DÅ? I en situation som kan liknas vid en smet, gröt, soppa eller (ännu en röra? :) eller ännu värre till en enda OND CIRKEL, där arbetsgivaren själv varit medhjälp till att skapa och sedan utsätter arbetstagaren som syndabock när det går snett! Men gör man nedskärningar och sedan pressar skiten av personal och samtidigt beordrar övertid, då finns det till slut ingen annan väg än att ingen egentligen vill ARBETA ur detta kommer man då till STRESSEN som kan leda till inviduella sjukdomar (eftersom kroppen funkar olika) och även av genetiska hälsorisker eller ANNAT! VAD KAN DETTA OCKSÅ LEDA TILL? Det kan vara olika här eller individuellt, men absolut farligast och sämst: En inombyggd motvilja och människoförakt! En inbyggd motvilja är väl rent av mänskligt, men människoförakt är farligt på fel plats! Men en inbyggd motvilja i samband med människoföraktet är nog värst i de flesta sammanhang då. Oftast är detta dolt, men kommer fram i vissa situationer. Tig kvinna och håll käft för nu är du ute på farligt vatten, tack och hej, //HV

HÄXBRYGD

Klockan är snart 04.00 och en häxbrygd håller på att svalna och det var Gert som spontant hojtade -HÄXBRYGD! Varav jag plockade fram kameran.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥