måndag, september 06, 2010

*smrt*vrag

Jag tänker inte rösta MEN:


... inte faaaan på KÅKEN utan mitt val av plats!!!


... återkommer i ärendet...

Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna:

Här är svaret hur en demokratiskt röstning går till with fully inside information:


Frågan var är det rätt eller fel att det skall kännas efteråt att man lagt ett icke demokratiskt val:

Vad har vi demokrati, kommunism, liberalism, konvertism eller nazism eller bara en öppen frihet.

Vet du mer än vad jag vet om mig själv? Vet min man mindre om mig än dig???Skall inte röstkortet läggas åt sidan för att avgöra att jag lagt en röst?

VILKA ÄR RÖSTMOTTAGARNA ????Vill jag rösta???? Vete faaaaaan...
_____________________________________


Det har gått helt rätt till. Att det ska gå till så regleras i vallagen. Här kommer en förklaring:

När du går till röstningslokalen och avger din röst går det till på följande sätt: Du lämnar dina valkuvert och ditt röstkort till röstmottagaren. Röstkortet och valkuverten (med valsedlarna i) läggs i ett fönsterkuvert och försluts.

Detta fönsterkuvert skickas sedan till valnämnden i den kommun som du är folkbokförd i. Vilken kommun och vilket valdistrikt du tillhör står på röstkortet och syns i fönstret på fönsterkuvertet. Valnämnden distribuerar sedan ut din förtidsröst på valdagen till din vallokal (dvs vallokalen i det distrikt i kommunen som du tillhör).

Under dagen i vallokalen så prickar röstmottagarna av i röstlängden de personer som röstar.

Efter att röstningen på valdagen är över kl 20.00 så börjar röstmottagarna öppna förtidsrösterna. Röstmottagarna tar ur röstkortet ur fönsterkuvertet och prickar av dig i röstlängden. Sedan läggs röstkortet åt sidan och de stoppar ner dina valkuvert i valurnorna. Röstmottagarna sitter alltid minst tre tillsammans och gör detta, och detta är dessutom en offentlig förrättning så vem som helst kan komma in och titta på när detta görs.

När alla förtidsröster är öppnade och alla valkuvert är nedlagda i valurnorna kan valurnorna öppnas och valkuverten börja sprättas och rösterna räknas.

Valkuverten öppnas alltså inte i samband med att de tittar på ditt röstkort och det finns därför ingen risk att någon ska se hur just du har röstat. Röstkortet måste skickas med eftersom det fungerar som adressbärare och ser till att din röst räknas i rätt valdistrikt.
Med vänlig hälsning

Valmyndigheten

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥